Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку ИП Сухарев Д.С. і / або його афілійовані особи (далі - FoodSoul), можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, програм, продуктів або послуг FoodSoul (далі - Сервіси) і в ході виконання FoodSoul будь-яких угод і договорів з Користувачем.

Згода Користувача з Політикою, висловлену ним в рамках відносин з одним з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи.

Використання Сервісів FoodSoul означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє FoodSoul

1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними Користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються Сервісам в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сервісів, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.

1.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання окремих Сервісів.

1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання Сервісів. FoodSoul не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах FoodSoul.

1.3. FoodSoul не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак FoodSoul виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів

2.1.FoodSoul збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання Послуг або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

2.2. Персональну інформацію Користувача обробляє в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація Користувача в рамках Сервісів;

2.2.2. Надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

2.2.3. Зв'язок з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

2.2.5. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1. FoodSoul зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих Сервісів, Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. FoodSoul має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем Сервісів;

3.3.3. Передача передбачена російським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм

персональної інформації;

3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів FoodSoul або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних Сервісів.

3.3.6. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням FoodSoul.

3.4. При обробці персональних даних користувачів FoodSoul керується Федеральним законом РФ «Про персональні дані».

4. Зміна і видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділі «Особистий кабінет».

4.2. Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію, відправивши запит на видалення акаунту надавши ідентифікаційні дані по електронній пошті info@foodsoul.pro. При цьому вилучення користувача може спричинити неможливість використання деяких Сервісів FoodSoul.

4.3. Права, передбачені пп. 4.1. і 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок FoodSoul зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

5.1. FoodSoul приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

6.1. FoodSoul має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

6.2. До цій Політиці і відносинам між Користувачем і FoodSoul, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство Російської Федерації.

7. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції

7.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики Користувач має право направляти до Служби технічної підтримки FoodSoul за електронною поштою info@foodsoul.pro.

Дата публікації: 01 березня 2018 р.